Ngôn ngữ
Xích inox chuyển động thẳng lót cao su

815 G

Xích Tấm Bản Inox 815 G

      

 

Related Articles
CODE Kg/m. K mm. K inch. G Material chain Spindle material
SSC815G325 8,08 82,5 3,25 78 SSC SS420