Ngôn ngữ
Xích nhựa chuyển động thẳng

900

Xích Tấm Bản Nhựa 900

      

 

Chiều dài xích 3,048m - 10 ft

Related Articles
CODE Kg/m. PACKAGING K mm. K inch. Material chain Spindle material
LF903 0,87 3,048m 82'5 3,25 LF SS304
LF904 0,91 3,048m 90 3,54 LF SS304
LF905 0,95 3,048m 100 3,94 LF SS304