Ngôn ngữ
Xích inox chuyển động cong

8811 R TAB

Xích Tấm Bản Inox 8811 R TAB

         

 

Chiều dài xích: 3,048m - 10 ft

Related Articles
CODE Kg/m. K mm. K inch. Material chain Spindle material RM
SSC8811R325TAB 2,79 82,5 3,25 SSC SS420 200