Ngôn ngữ
Xích inox chuyển động thẳng

805

Xích Tấm Bản Inox 805

               

 

Xích này có đặc điểm và tài liệu tương tự với xích tấm bản Inox 815, nhưng chúng sử dụng bản lề kép cho sức kéo lớn hơn đáng kể. Nên chúng được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi tải nặng và khoảng cách xa.

 

 

Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã Sản Phẩm Kg/m. K mm. K inch. Material chain Spindle material
SSC805750 5,80 190,5 7,5 SSC SS420
SSS805590 4,93 150 5,9 SSS SS302
SSS805750 5,80 190,5 7,5 SSS SS302