Ngôn ngữ
Nhựa tấm PVC chất lượng cao- SIMONA®

PVC-Kyrnit® - Nhựa tấm PVC dùng trong thực phẩm

Thuộc loại PVC cứng, được sản xuất theo phương pháp đúc khuôn.

 

Thuộc tính sản phẩm.

 

Phạm vi sử dụng

 

Chứng chỉ phù hợp.

 

Data sheet PVC Kyrnit​