Ngôn ngữ
Vật liệu lót

Symalit® ETFE

Symalit 1000 ETFE là fluoropolymer không gia cố bán tinh thể kết hợp tính năng cơ khí, nhiệt và điện tốt với tính năng chịu hóa chất rất tốt. Nó cũng có khả năng chống bức xạ năng lượng cao tốt. Ngoài ra, các thành phần của nguyên liệu sử dụng để sản xuất Symalit 1000 sản phẩm ETFE tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (Chỉ thị 2002/72/EC, đã sửa đổi) và Hoa Kỳ (FDA) cho vật liệu nhựa và mặt hàng tiếp xúc với thực phẩm.
Symalit 1000 ETFE là fluoropolymer không gia cố bán tinh thể kết hợp tính năng cơ khí, nhiệt và điện tốt với tính năng chịu hóa chất rất tốt. Nó cũng có khả năng chống bức xạ năng lượng cao tốt. Ngoài ra, các thành phần của nguyên liệu sử dụng để sản xuất Symalit 1000 sản phẩm ETFE tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (Chỉ thị 2002/72/EC, đã sửa đổi) và Hoa Kỳ (FDA) cho vật liệu nhựa và mặt hàng tiếp xúc với thực phẩm.
Symalit 1000 ETFE là vật liệu công nghiệp linh hoạt đặc biệt thích hợp cho việc sản xuất các bộ phận cho ngành hóa dầu, hóa chất, luyện kim, thực phẩm, giấy, dệt may, bán dẫn, dược phẩm và hạt nhân.