Ngôn ngữ
Nhựa tấm PVC chất lượng cao- SIMONA®

PVC-CAW

Nhựa PVC-CAW có tác động lực bình thường,  kháng hóa chất tuyệt vời, dễ dàng chế tạo, hàn và gia công chi tiết.

 

Thuộc tính của sản phẩm.

 

Khu vực sử dụng.

 

Chứng chỉ phù hợp.

 

Data Sheet PVC-CAW