Ngôn ngữ
Xích inox chuyển động thẳng

515

Xích Tấm Bản Ino 515
                 
 
 
Các ứng dụng chính của xích tấm bản có bản lề là trong các nhà máy đóng chai, mặc dù chúng có thể sử dụng trong các ứng dụng tương tự khác. Các xích sử dụng có kích thước tấm bản khác nhau.
 
Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã Sản Phẩm Kg/m. K mm. K inch. Material chain Spindle material
SSC515 300 2,60 76,2 3 SSC SS420
SSC515 325 2,80 82,5 3,25 SSC SS420
SSC515 400 3.15 101,6 4 SSC SS420
SSS515 300 2,6 76,2 3 SSS SS302
SSS515 325 2,8 82,5 3,25 SSS SS302
SSS515 400 3,15 101,6 4 SSS SS302