Ngôn ngữ
Hệ thống băng tải và tự động hóa

Hệ thống băng tải và tự động hóa

Chúng tôi tự hào là một trong những nhà phân phối về các thiết bị truyền tải hàng đầu Việt Nam và cũng là người tiên phong trong ngành băng tải. Về các ngành: thực phẩm, công nghệ chế biến, dự án lắp đặt