Ngôn ngữ
Hệ thống băng tải và tự động hóa

Hệ thống băng tải và tự động hóa

Chúng tôi tự hào là một trong những nhà phân phối về các thiết bị truyền tải hàng đầu Việt Nam và cũng là người tiên phong trong ngành băng tải. Về các ngành: thực phẩm, công nghệ chế biến, dự án lắp đặt
Hệ thống băng tải
Hệ thống băng tải xích phẳng có thiết kế kiểu mô-đun. Các mô đun và các bộ phận được tiêu chuẩn hóa nhằm đạt được hiệu quả chi phí và có thể tích hợp vào bất kỳ quy trình sản xuất nào và có thể mở rộng một cách dễ dàng theo yêu cầu của bạn. Hệ thống băng tải xích phẳng cũng tương thích với các hệ thống hiện đang có trên thị trường.