Ngôn ngữ
Xích Tải Công Nghiệp

Xích con lăn hông - KCM

Với thiết kế đặc biệt cho các con lăn nằm phía ngoài (có thể bằng kim loại hoặc bằng nhựa), giúp cho băng tải chuyển động linh hoạt hơn trong các môi trường đặc biệt việc tiếp xúc trực tiếp gặp khó khăn. Con lăn hông có nhiều biên dạng khác nhau: con lăn hông nằm song song với con lăn chính của xích và con lăn hông nằm vuông góc với con lăn chính của xích.

 

Thông số kỹ thuật của xích con lăn hông.

Bảng thông số kỹ thuật của xích con lăn KCM cho chúng ta cái nhìn rõ nhất về chủng loại xích. Nhờ đó có thể tính toán cho phù hợp với từng ứng dụng cụ thể. Chúng cũng có thể giúp ta tra cứu thông số của xích khi cần thay thế loại tương đương cùng tiêu chuẩn.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ!