Ngôn ngữ
Vật liệu lót

Symalit® FEP

Symalit® 1000 FEP
Symalit 1000 FEP là fluoropolymer không gia cường bán tinh thể kết hợp tính năng cơ khí, nhiệt và điện tốt với tính năng chịu hóa chất rất tốt. Nó cũng có khả năng chịu bức xạ năng lượng cao tốt. Ngoài ra, các thành phần của nguyên liệu sử dụng để sản xuất Symalit 1000 sản phẩm FEP tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (Chỉ thị 2002/72/EC, đã sửa đổi) và Hoa Kỳ (FDA) cho vật liệu nhựa và các mặt hàng tiếp xúc với thực phẩm.

Symalit® 1000 FEP
Symalit 1000 FEP là fluoropolymer không gia cường bán tinh thể kết hợp tính năng cơ khí, nhiệt và điện tốt với tính năng chịu hóa chất rất tốt. Nó cũng có khả năng chịu bức xạ năng lượng cao tốt. Ngoài ra, các thành phần của nguyên liệu sử dụng để sản xuất Symalit 1000 sản phẩm FEP tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (Chỉ thị 2002/72/EC, đã sửa đổi) và Hoa Kỳ (FDA) cho vật liệu nhựa và các mặt hàng tiếp xúc với thực phẩm.

Symalit 1000 FEP là vật liệu công nghiệp linh hoạt đặc biệt thích hợp cho việc sản xuất của các bộ phận cho ngành hóa dầu, hóa chất, luyện kim, thực phẩm, giấy, dệt may, bán dẫn, dược phẩm và hạt nhân.

• Lót téc vận chuyển dung môi để tránh ăn mòn và ô nhiễm với các kim loại
• Ống cho dung môi có tính ăn mòn cao