Ngôn ngữ
Xích inox chuyển động thẳng lót cao su

805 G

Xích Tấm Bản Inox 805 G

    

 

Related Articles
CODE Kg/m. K mm. K inch. G Material chain Spindle material
SSC805G750 18,9 190,5 7,5 145 SSC SS420