Ngôn ngữ
Xích inox chuyển động thẳng lót cao su

8157 G

Xích Tấm Bản Inox 8157 G

    

 

Related Articles
CODE Kg/m. K mm. K inch. G Material chain Spindle material
SSC8157G750 6,20 190,5 7,5 137 SSC SS420