Ngôn ngữ
Xích inox chuyển động thẳng

815 TAB

Xích Tấm Bản Inox 815 TAB

                   

 Xích tấm bản bằng thép không gỉ được thiết kế đặc biệt cho băng tải nghiêng. Sử dụng chung Sprocket với xích 881 TAB và có sẵn các độ rộng khác nhau.

 

Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã Sản Phẩm Kg/m. K mm. K inch. Material chain Spindle material
SSC815 325 TAB 3,27 82,5 3,25 SSC SS420
SSC815 450 TAB 4,02 114,3 4,5 SSC SS420
SSC815 750 TAB 5,72 190,5 7,5 SSC SS420
SSS815 325 TAB 3,27 82,5 3,25 SSS SS302
SSS815 450 TAB 4,02 114,3 4,5 SSS SS302
SSS815 750 TAB 5,72 190,5 7,5 SSS SS302