Ngôn ngữ
Vật liệu lót

Symalit® ECTFE

Symalit 1000 ECTFE là  fluoropolymer không gia cố bán tinh thể kết hợp tính năng cơ khí, nhiệt và điện tốt với chịu hóa học rất tốt. Nó cũng có khả năng chống bức xạ năng lượng cao tốt.
Ứng dụng
Symalit 1000 ECTFE là một vật liệu công nghiệp linh hoạt đặc biệt thích hợp cho việc sản xuất  các bộ phận cho ngành hóa dầu, hóa chất, luyện kim, giấy, dệt, bán dẫn, dược phẩm và hạt nhân.

• Hệ số giãn nở nhiệt thấp
Symalit 1000 ECTFE là  fluoropolymer không gia cố bán tinh thể kết hợp tính năng cơ khí, nhiệt và điện tốt với chịu hóa học rất tốt. Nó cũng có khả năng chống bức xạ năng lượng cao tốt.
Ứng dụng
Symalit 1000 ECTFE là một vật liệu công nghiệp linh hoạt đặc biệt thích hợp cho việc sản xuất  các bộ phận cho ngành hóa dầu, hóa chất, luyện kim, giấy, dệt, bán dẫn, dược phẩm và hạt nhân.

• Hệ số giãn nở nhiệt thấp
Symalit ECTFE 2000 - trắng tự nhiên

Symalit 2000 ECTFE là một loại vật liệu với khả năng chống nứt vỡ do ứng suất được cải thiện hơn 1000 ECTFE. 2000 ECTFE cũng có một cửa sổ chế tạo định hình nhiệt rộng hơn 1000 ECTFE.