Ngôn ngữ
Nhựa chịu nhiệt độ cao (> 220 ° C)

Duratron® PI- Nhựa chịu nhiệt độ cao

 Duratron ® D7000 PI có một giá trị đặc biệt cho các ứng dụng yêu cầu nhiệt độ cao ngoại trừ Duratron PAI và không yêu cầu khả năng chịu nhiệt đặc biệt của Duratron PBI. Duratron PI có sẵn trong một số các ứng dụng kết cấu và chịu mài mòn trong phạm vi nhiệt độ rộng của hình dạng - đặc biệt là tấm dày, tấm lớn hơn và ống có vách dày. Nó có tính năng cơ học tốt cho các ứng dụng yêu cầu chịu nhiệt độ cao hơn.

 

Tổng quan về sản phẩm.


Duration® D7000 PI định hình gia công máy là điểm khởi đầu lý tưởng cho các thiết kế để giảm trọng lượng, kéo dài thời gian sử dụng trước khi bảo dưỡng hoặc thay thế và giảm chi phí tổng thể bằng cách tăng thời gian hoạt động. Vật liệu Duratron PI chỉ là một trong những giải pháp trong dòng sản phẩm rộng lớn nhất của ngành nhựa gia công máy.

 

Ứng dụng thưc tế.