Ngôn ngữ
Vật liệu lót

Symalit® PVDF

Symalit 1000 Flex PVDF là fluoropolymer bán tinh thể không gia cường kết hợp tính năng cơ khí, nhiệt và điện tốt với chịu hóa chất tuyệt vời. Nó cũng có tính năng chống bức xạ năng lượng cao. Ngoài ra, các thành phần của nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm Symalit Flex PVDF tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (Chỉ thị 2002/72/EC, đã sửa đổi) và Hoa Kỳ (FDA) cho vật liệu nhựa và các mặt hàng dùng để tiếp xúc với thực phẩm. Symalit 1000 Flex PVDF là vật liệu công nghiệp linh hoạt đặc biệt thích hợp cho việc sản xuất các bộ phận cho ngành hóa dầu, hóa chất, luyện kim, thực phẩm, giấy, dệt may, bán dẫn, dược phẩm và hạt nhân.
Symalit 1000 Flex PVDF là fluoropolymer bán tinh thể không gia cường kết hợp tính năng cơ khí, nhiệt và điện tốt với chịu hóa chất tuyệt vời. Nó cũng có tính năng chống bức xạ năng lượng cao. Ngoài ra, các thành phần của nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm Symalit Flex PVDF tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (Chỉ thị 2002/72/EC, đã sửa đổi) và Hoa Kỳ (FDA) cho vật liệu nhựa và các mặt hàng dùng để tiếp xúc với thực phẩm. Symalit 1000 Flex PVDF là vật liệu công nghiệp linh hoạt đặc biệt thích hợp cho việc sản xuất các bộ phận cho ngành hóa dầu, hóa chất, luyện kim, thực phẩm, giấy, dệt may, bán dẫn, dược phẩm và hạt nhân.
Bể chứa lót Symalit ® PVDF-Flex 

Lót lò phản ứng, bể chứa chất lỏng, xe téc vận chuyển, container chứa hoá chất.
Symalit 1000 Flex PVDF đã được cải thiện khả năng chống xoắn, mang lại lợi ích trong các ứng dụng giao thông vận tải.

Ở nhiệt độ thấp, nó vẫn mềm hơn so với PVDF tiêu chuẩn, đó là một lợi thế ở những nơi nhiệt độ giảm đáng kể trong sự thay đổi của các mùa, và nơi thiết bị chế tạo được vận chuyển trong thời gian mùa đông.