Ngôn ngữ
Xích Tải Công Nghiệp

Xích Tải Công Nghiệp

KCM là một thương hiệu xích tải công nghiệp đã được đăng kỹ độc quyền trên toàn cầu, cung cấp một loạt các sản phẩm tiêu chuẩn của xích con lăn. Được sử dụng trong truyền tải, vận chuyển và các mục đích khác với các bộ gá đặc biệt.
Các sản phẩm của KCM được thiết kế và sản xuất với các kích thước khác nhau với độ chính xác về hình dạng và vật liệu được xử lý nhiệt.