Ngôn ngữ
Nhựa tấm PVC chất lượng cao- SIMONA®

SIMONA-Simoshield

Thuộc loại PVC cứng, với các phoi hạt gỗ, đặc biệt dùng cho chế tạo cửa

Thuộc tính của sản phẩm.

 

Phạm vi sử dụng.

 

Data sheet Simoshield​