Ngôn ngữ
Xích Tải Công Nghiệp

Xích con lăn được xử lý bề mặt - KCM

Xích con lăn được xử lý bề mặt có vẻ ngoài hấp dẫn và tăng khả năng chống ăn mòn. Chọn loại xích xử lý bề mặt tối ưu nhất cho phù hợp với các ứng dụng của bạn. Bao gồm các loại: Rustop (N), DC Coat (DC), BC Coat (BC), DG Coat (DG).

 

Thông số kỹ thuật của các loại xích xử lý bề mặt - KCM

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ!