Ngôn ngữ
Xích inox chuyển động cong

881 MX

Xích Tấm Bản Inox 881 MX

     

 Chiều dài xích 3,048m - 10 ft.

Related Articles
CODE Kg/m. K mm. K inch. Material chain Spindle material RM
SSCX881M325 2,70 82,5 3,25 SSC SS420 457
SSCX881M450 2,70 114,3 4,50 SSC SS420 500