Ngôn ngữ
Nhựa tấm PVC chất lượng cao- SIMONA®

PVC-Glas Nhựa PVC trong suốt

Nhựa PVC cứng, cường độ va đập bình thường, trong suốt

 

Thuộc tính sản phẩm.

 

Phạm vi sử dụng

 

Chứng chỉ phù hợp

  ​

Data sheet PVC-Glas​