Ngôn ngữ
Hộp Số Trục Song Song

Hộp Số Trục Song Song

  • Main use: general purpose, medium and fractional power drives.
  • Range: 7 sizes; housings and covers of aluminium die cast up to size 4, of cast iron from size 5; two- and three-gear trains.
  • Main use: general purpose flange mounting B14 and mainly, independent helical stage for fitting to FRS and FRT input
  • Range: 4 sizes; aluminium die cast housings and covers; one-gear train
  • Main use: drive of fractional and medium power applications.
  • Range: seven sizes of grey cast iron, key/keyway input, long-life lubrication.
Hộp số trục song song- RN Series.
Hộp số trục song song được chế tạo cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp nhẹ như băng tải đai. Do độ tin cậy lâu dài và giảm thiểu các yêu cầu bảo trì nên chúng đặc biệt phù hợp cho các thiết bị ngoài trời.