Ngôn ngữ
Hộp Số Răng Côn Xoắn Ốc

Hộp Số Răng Côn Xoắn Ốc

Hộp Số Răng Côn Xoắn Ốc 3 bước - RO, động cơ hộp số Varvel Italia
Hộp số răng côn xoắn ốc của Varvel được sản xuất với hai và ba giai đoạn giảm tốc. Được thiết kế cho các bộ phận cong suất vừa phải sử dụng chủ yếu trong bộ phận truyền động của băng tải.
Hộp Số Răng Côn Xoắn Ốc 3 bước góc vuông - RV, hộp số Italia
Hộp số răng côn xoắn ốc của Varvel được sản xuất với hai và ba giai đoạn giảm tốc. Được thiết kế cho các bộ phận cong suất vừa phải sử dụng chủ yếu trong bộ phận truyền động của băng tải.